Wednesday, December 26, 2012

apakah cinta

cinta itu tidak dapat dirasakan dan diungkapkan kecuali oleh mereka yang mengalaminya. cinta tidak dapat diungkap melalui kata-kata. demikian halnya ia tidak dapat dijelaskan dan diungkapkan, sekali pon seseorang itu seorang sasterawan, seniman, mahupun budayawan. itulah sebuah perasaan yang hanya dapat dirasakan ketika berkecimpung dan terjun ke dalamnya. agama-agama tidak mengingkarinya dan syariat tidak melarangnya, kerana sebenarnya hati itu milik Allah dan atas penguasaanNya.

keterangan dari Ibn Abbas r.a beliau berkata: "cinta lahir dari emosional, tidak datang dari akal, juga bukan dari kekuatan."

ulama, ahli kitab, para pakar telah menjelaskan bahawa " orang-orang soleh, ahli feqah masa lampau terdapat nama-nama yang tidak perlu disebut yang mereka juga mengalami cinta."

inilah pengertian 'cinta' menurut ulama, yakni cinta merupakan sesuatu yang lepas dari keinginan, menguasai perasaan-perasaan dan pancaindera, bahkan menguasai dengan kekuatan yang luar biasa.

1 comment: